Politica de Securitate

Atlas Tech SRL este operator de date cu caracter personal numarul:

a. Preambul
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Atlas Tech SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in nume propriu, cu privire la membri de familie ori alte persoane.

b. Angajament
Protejarea sigurantei si securitatii datelor personale este deosebit de importanta pentru Atlas Tech SRL, prin urmare, activitatile desfasurate de Atlas Tech SRL sunt in conformitate cu legislatia aplicabila referitoare la protectia sigurantei datelor si la securitatea acestora. Accesand website-ul www.atlashelp.ro, toti vizitatorii sunt de acord sa respecte legislatia in vigoare si prezenta Politica de Securitate a Datelor cu Caracter Personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automatizate si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. Informatiile cu caracter personal prelucrate de catre Atlas Tech SRL pot fi dezvaluite, in conditiile si in cazurile stipulate de Legea 677/2001 modificata si completata, urmatorilor destinatari: persoana vizata si reprezentantii legali ai acesteia, organizatii Guvernamentale, Organizatii Non-Guvernamentale, Institutii Private.

c. Date cu caracter personal
Website-ul www.atlashelp.ro nu va colecta nici un fel de datele personale ale vizitatorilor atata timp cat acestia nu doresc sa le furnizeze (prin inregistrarea in sectiuni private ale resurselor online, prin completarea de formulare si chestionare in format fizic, etc), sau in cazul in care nu isi dau acordul asupra prelucrarii datelor cu caracter personal. De asemenea, in cazul in care colectarea anumitor date personale este interzisa prin lege sau alte reglementari, Atlas Tech SRL isi asuma faptul ca nu va inregistra respectivele date. Orice persoana care acceseaza resursele Atlas Tech SRL si care ofera date sau informatii cu caracter personal, inclusiv prin intermediul unor formulare sau chestionare, isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc cu privire la utilizarea respectivelor date: – in vederea efectuarii de studii si statistici; – stocarea si procesarea acelor informatii care ajuta Atlas Tech SRL in realizarea scopului si a obiectivelor; – alte activitati intreprinse de Atlas Tech SRL si permise de lege, care nu fac obiectul unei aprobari din partea utilizatorului. – marketing, inclusiv marketing direct, constand in efectuarea de comunicari personale si/sau comerciale dar si cu privire la comercializarea unor produselor si serviciilor care au legatura cu obiectul de activitate al Atlas Tech SRL, prin orice mijloc de comunicare;

d. Principii
i. Legalitatea
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si conformitate cu prevederile legale.

ii. Scop bine determinat
Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopri bine determinate, explicite si legitime.

iii. Confidentialitatea
Persoanele care prelucreaza date cu caracter personal au prevazuta o clauza de confidentialitate.

iv. Consimtamantul persoanei vizate
Un element cheie al prelucrarii datelor cu caracter personal il reprezinta acordul pe care persoana vizata trebuie sa il exprime, care se manifesta pe baza unei temeinice informarii si a propriei alegeri.

v. Informarea
Informarea persoanelor a caror date sunt procesate se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate.

vi. Calitatea datelor
Datele care sunt procesate trebuie sa fie adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate.

vii. Protejarea persoanelor vizate.
Potrivit acestui principiu, persoanele vizate au dreptul de a avea acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate.

viii. Securitatea
Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel optim de securitate a datelor cu caracter personal processate.

ix. Notificarea
Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, primind un numar de operator.

e. Securitatea datelor personale
Pentru a proteja datele personale de distrugerea accidentala sau ilegala, de pierderea sau alterarea acestora si de accesul unor persoane neautorizate, Atlas Tech SRL utilizeaza masuri de securitate tehnice si organizatorice. Datele personale introduse de utilizator sau de orice alta persoana vor fi folosite de Atlas Tech SRL numai in scopul declarat al acestei politici. Informatiile si datele din formularele de contact, chestionare, scale, etc vor fi folosite numai pentru scopul declarat in cadrul acestei politici. Atlas Tech SRL nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese de e-mail sau alte informatii personale si nu divulga astfel de informatii altor persoane care acceseaza resursele online.

f. Drepturile persoanelor vizate
Potrivit legislatiei in vigoare, cetatenii vizati potrivit Legii nr. 677/2001, au urmatoarele drepturi:

i. dreptul la informare
ii. dreptul de acces la date
iii. dreptul de interventie asupra datelor
iv. dreptul de opozitie
v. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
vi. dreptul de a face plangere la ANSPDCP sau de a se adresa justitiei
Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. De asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, se refera si la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct. Pentru exercitarea drepturilor care ii revin persoanei vizate conform legii 677/2001, se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Atlas Tech SRL, Strada Dornei. 121, Ap. 14, sector 1, Bucuresti sau la email: contact@atlashelp.ro . De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata. Mai multe datalii si informatii se pot obtine prin contactarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Versiunea: 05.03.2016

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search